Hulváky - říjen 2011

Tak tady někde moje fotografování v říjnu 2011 začalo. Od Ferony na ulici Plzeňské, letmého nahlédnutí do vyloučené lokality - kolonie Bedřiška, po ulici U Koupaliště až do hulváckého parku. Tady kdysi leželo proslulé hulvácké koupaliště, které už přes 20 let leží v rozvalinách.

Mariánské Hory - září 2011

Pár snímků z Mariánek na úvod - motivy zachycené kolem ulice Přemyslovců a ulice 1. Máje.

Mariánské Hory - leden 2012

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Procházka v jedno mrazivé lednové dopoledne přes celé Mariánky. Start na Mariánském náměstí, odtud po ulici Přemyslovců na Stojanovo náměstí s ústředním mariánskohorským kostelem, dále kolem úřadu městského obvodu a po ulici Václavské a Vršovců až na ulici Sokola Tůmy a odtud na ulici 28. října, která rozděluje Mariánské Hory na dvě poloviny. Ze severní poloviny tedy přecházím do poloviny jižní, tam kráčím po ulici Železárenská, která odděluje obytnou část čtvrti od části průmyslové, navštěvuji místní hřbitov, který byl před pár dny terčem útoku vandalů a dál pokračuji po ulici Železárenská až na křižovatku s ulicí 1. Máje, odkud je coby kamenem dohodil do průmyslových Vítkovic. Ještě pohled do ušmudlaných uliček mezi ulicí Martinskou a 1. Máje, pohled do svérázné ulice Slévárenské a hurá na tramvajovou zastávku do tepla.

Mariánské Hory - KJŠ - březen 2012

1 | 2 | 3 >>

KJŠ neboli koksovna Jan Šverma. Zrušena teprve nedávno, leží v severní části katastru Mariánských Hor, za železnicí mezi stanicemi Ostrava-Svinov a Ostrava - hlavní nádraží. Vystartoval jsem od autobusové zastávka Důl Jan Šverma, šel po ulici Suderově až na páteřní ulici Švermovu a po ní pak až pod výše uvedené železniční těleso a až na zastávku Mariánskohorskou.