Přívoz - Přednádraží - říjen 2012

1 | 2 | 3 >>

Vyloučená lokalita Přednádraží, sevřená dálničním přivaděčem a průmyslovým komplexem, se dostala do podvědomí Ostravanů v létě 2012, po prosáknutí katastrofálních životních podmínek, které tam panují. Bylo rozhodnuto o demolici domů. Místní se proti tomu vzbouřili a asi čtvrtina usedlíků se tam rozhodla strávit další zimu. Vydal jsem se tam koncem října 2012.

Přívoz - Palackého - říjen 2012

Od Přednádraží po Palackého ulici přes celý "romský" Přívoz. Pak už po ulici Hlučínská s nahlédnutím ke koksovně Svoboda.

Moravská Ostrava - kavárna Daniel - říjen 2012

Návštěva secesní kavárny Daniel na ulici Žerotínově - doporučený zážitek pro milovníka kávy či starých časů.

Moravská Ostrava - listopad 2012

Listopadový pelmel z Moravské Ostravy - od nábřeží přes Husův sad až po Novou Fukušimu - pardon, Karolinu.

Moravská Ostrava - Fifejdy - prosinec 2012

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Na počátku prosince 2012 jedné slunečné soboty projity celé Fifejdy. Od ulice Novinářské po ulici Hornopolní, pak kolem Městské nemocnice až po ulici 28. října. The Orchard, Tieto, Futurum apod.

Moravská Ostrava - nádraží Střed - prosinec 2012

Nádraží Ostrava střed je specifické. Ač ne nejpřístupnější, je to pravidelným východištěm pro cesty turistikymilovných lidí do Beskyd.

Přívoz - leden 2013

Pohled z dálničního přivaděče mezi dvěma velkými kruhovými objezdy v Přívozu na problematické lokality - komplex Přednádraží na východě a bývalým areálem Ostramo na západě.

Přívoz - Přednádraží - únor 2013

1 | 2 | 3 >>

Druhá návštěva Přednádraží - tentokrát v únotu. Bylo tu  jako po vymření, nikoho jsem nepotkal.

Přívoz - Ostravice - únor 2013

1 | 2 | 3 >>

Koncem února z pracovních důvodů od mostu na ulici Muglinovské po levém břehu Ostravice po proudu. Kolem haldy až po koksovnu Svoboda, zhruba 0,5 km od ústí Ostravice do Odry.

Přívoz - březen 2013

Od náměstí Svatopluka Čecha po ulici Jirská, dále po Mariánskohorské až k nechvalně proslulé Jirské osadě s centrální ulicí Jílovou.

Přívoz - Hlavní nádraží - březen 2013

Ostravské Hlavní nádraží před rekonstrukcí. Od interiéru na perón.

Přívoz - Ostramo - březen 2013

1 | 2 | 3 | 4 >>

Od Hlavního nádraží po ulici Jirské, kolem Jirské osady až na dálniční přivaděč a odtud několik pohledů na bývalou rafinerii Ostramo. Pak zpět až na ulici Nádražní, čili do civilizace.

Moravská Ostrava - paběrky - únor až březen 2013

Moravská Ostrava - velkoobchod včera a dnes - březen 2013

Co je dnes Nová Karolina, to byla ve 30. letech minulého století Ostravica. Mondénní centrum obchodu. Co zbývá z Ostravice dnes, může vidět každý návštěvník centra. Co bude z Nové Fukušimy za 80 let, to teprve uvidíme.

Moravská Ostrava - nádraží Střed - březen 2013

Ostrava-střed tentokrát v březnu. Občas tudy projede i žlutý vlak Regiojet.

Moravská Ostrava - západní část - březen 2013

V západní části Moravské Ostravy poblíž ulice 28. října leží Krajský úřad, sad Milady Horákové, či kostel Don Bosco.

Moravská Ostrava - Nová Karolina - únor 2013

Nová Karolina po necelém roce fungování - kolikpak zde Ostravané utratili?

Moravská Ostrava - poslední sníh - duben 2013

Dubnový pelmel z centra města.