Nová Ves - vodárna - březen 2012

Obávaná a veledůležitá křižovatka ulic 28. října a Mariánskohorská, resp. Plzeňská u novoveské vodárny - jímacího území a úpravny podzemní vody.

Nová Ves - březen 2013

Uprostřed mezi Porubou a zbytkem Ostravy se nachází Nová Ves, ležící na pravém břehu Odry, na moravském území. Je zde významné jímací území podzemní vody, důležitá silniční křižovatka a neustálý strach z rozvodněné řeky.

Nová Ves - vodárna - večerní - říjen 2012

A opět novoveská křižovatka - tentokrát večer.

Nová Ves - únor 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Od tzv. Chemické osady po ulici Západní, dál kolem Odry a kolejí až na ulici Bartošovu do středu Nové Vsi.

Nová Ves - vodárna - večerní - prosinec 2014

Nová Ves - únor 2016

Pošmournou únorovou sobotu od řeky Odry ulicí U Boříka do stejnojmenného hostince.