Bělský Les - prosinec 2012

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Prosincové odpoledne mezi Vánocemi a Silvestrem roku 2012 na sídlišti Bělský Les, které leží na jihu Ostravy, sevřené mezi silniční tepny Plzeňská a Horní.

Bělský les - leden 2013

Bělský les leží na katastrech Ostrava-jih a Stará Bělá. Je významným rekreačním zázemím ostravského jižního obvodu a také důležitým prameništěm podzemní vody pro zásobování pitnou vodou.