Hrabová - listopad 2011

Podchod pod magistrálou Místecká a ulice Místecká sama - v jeden listopadový podvečer.

Hrabová - únor 2012

Severní okraj obvodu Hrabová tentokrát pod sněhem.

Hrabová - březen 2012

Mezi podnikem UNIGEO a.s. a ulicí Mjr. Nováka za jednoho mlhavého dne

Hrabová - březen 2014

Hrabová - Šídlovec. Po ulici Šídlovecká od Místecké po řeku Ostravici.