Do sekce Slezská Ostrava jsem umístil nejen stejnojmenný městský obvod, který v současnosti čítá zhruba 21,5 tis. obyvatel a části Slezská Ostrava, Antošovice, Heřmanice, Hrušov, Koblov, Kunčice, Kunčičky, Muglinov, ale i další slezské obvody na pravém břehu řeky Ostravice, tedy Michálkovice a Radvanice a Bartovice. Myslím, že tyto části města spolu tak nějak souvisí a vytváří pozoruhodnou a rozmanitou protiváhu k moravskému centru města Ostravy. Reliéf je tu více kopcovitý a snad právě proto tato část města nemá onu typickou hustou uliční zástavbu, charakteristickou pro levý břeh Ostravice.