Slezská Ostrava - Hranečník - listopad 2011

Ponurá cesta počátkem listopadu 2011 podél haldy od Kunčiček přes Hranečník (s nezbytným ghettem) po Slezskoostravský hrad nad soutokem Ostravice s Lučinou.

Slezská Ostrava - od Michálkovic po Ostravici - listopad 2011

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Slezská Ostrava koncem listopadu 2011 za jedné slunné neděle. Po ulici Michálkovická od Michálkovic, kolem kolonie, na haldu Ema-Terezie, nejvyšší bod v centru města (330 m n.m.), kam byl dočasně zakázán vstup pro výron plynů (což jsem zjistil až po sestupu), po ulici Na Najmanské dolů ke kostelu sv. Josefa s ústředním ostravským hřbitovem až k elegantní budově Slezskoostravské radnice, k mostu Miloše Sýkory a k řece Ostravici, přirozené hranici mezi Slezskem a Moravou.

Slezská Ostrava - Hranečník - březen 2012

Březen 2012 aneb od Radvanic po ulici Těšínské přes Důl Jan Maria (a stejnojmenný hotel) po slezskoostravský Hranečník.

Slezská Ostrava - Bazaly - březen 2012

Stadión Bazaly, nejsvětější fotbalový chrám na celé severní Moravě a ve Slezsku. Zde domácí fans uctívají svou modlu - Baníček - který měl v posledních několika letech již vícekrát namále.

Slezská Ostrava - listopad 2012 - horní část

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Procházka jedno listopadové sobotní dopoledne od bývalé restaurace Panorama na hladnovském kopci dolů po ulici Keltičkova, Pod Výtahem, Na Burni a Na Baranovci až po starou budovu slezskoostravské radnice.

Slezská Ostrava - listopad 2012 - dolní část

1 | 2 | 3 | 4 >>

Od Keltičkovy kovárny po ulici Zámostní, dále kolem kaple sv. Anny na Františkov a náměstí Jurije Gagarina s novou slezskoostravskou radnicí. Vycházka je zakončena na Seidlerově nábřeží na slezské straně řeky Ostravice.

Slezská Ostrava - na haldu Ema - prosinec 2014

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Slezská Ostrava o Vánocích 2014: od Hradní lávky, kolem Slezskoostravského hradu, kolem sv. Josefa po ulici Najmanské na jihozápadní okraj haldy Ema a posléze na její vrchol. Z haldy pak do údolí Burňa a přes Františkov k Slezskoostravské radnici. Přes most Miloše Sýkory zpět na moravskou stranu Ostravy.

Slezskoostravský hrad - únor 2015

1 | 2 | 3 >>

Slezskoostravský hrad o masopustu 2015.

Slezská Ostrava - leden 2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jednoho lednového odpoledne od hranic Michálkovic po ulici Čs. armády přes malou kolonii a posléze od ZOO až na haldu Ema. Pak sestup po Najmanské k sv. Josefu a Slezskoostravskému hradu.

Slezskoostravský hrad - leden 2016

1 | 2 | 3 | 4 >>

Slezskoostravský hrad nad řekou Lučinou, pohraniční piastovský opěrný bod, po staletí zapomenutý, v posledním desetiletí oblíbený cíl Ostravanů.

Slezskoostravský hrad - březen 2016